Lis moi avec webReader

Euroopan syrjimättömyyden ja perusoikeuksien seurantakeskus toimii käytännössä yhteiskunnallisella, humanitaarisella, kulttuurin ja koulutuksen aloilla:

TOIMINTA 1

– Taistella syrjintää vastaan, kaikkia syrjinnän muotoja vastaan: vammaisuus (fyysinen, henkinen, psyykkinen), kuuluminen kansalliseen vähemmistöön, rotu, ihonväri, etninen tai yhteiskunnallinen alkuperä, geneettiset ominaisuudet, kieli, uskonto, vakaumus, poliittiset mielipiteet, sukupuoli-identiteetti ja sukupuolinen suuntautuminen yms…, Euroopan unionin jäsenmaissa ja maissa Euroopan unionin ulkopuolella;

– Tehdä tunnustetuksi, kannustaa ja edistää syrjimättömyyden periaatteen toimeenpanoa kaikilla hyödyllisillä ja omaksutuilla keinoilla Euroopan unionin jäsenmaissa ja maissa Euroopan unionin ulkopuolella.

TOIMINTA 2

– Voittoa tavoittelemattomissa yhteisöissä, kansalaisjärjestöissä ja säätiöissä, erityisesti Euroopan unionissa, kannustaa ja edistää syrjimättömyyden periaatetta sekä tehdä tunnetuksi tällä alalla:

  • laki Euroopan Unionin ;
  • Euroopan unionin perusoikeuskirjan juridiset periaatteet ;
  • Euroopan neuvoston kannat ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen juridiset periaatteet.

– Kehittää Eurooopan unionin kansalaiskulttuuria ja edistää yhtenäistymistä ja rauhaa yhteiskunnassa.

TOIMINTA 3

Euroopan parlamentissa, STRASBOURGISSA ja BRYSSELISSÄ, Euroopan komissiossa, BRYSSELISSÄ ja Ranskan kansallisten viranomaisten taholla, edistää juridisia perusperiaatteita eurooppalaisen lain teksteissä, syrjintäkiellon alalla, ja ehdottaa aktiivisesti yksityiskohtaisia yhteiskunnallisia ja/tai humanitaarisia, ja/tai koulutuksellisia ja/tai kulttuurisia, tutkimuksia ja raportteja tällä alalla.